Pravidla zápisů


Firemní zápisy - pravidla

 
Obecná pravidla
Do katalogu KDOMITOUDĚLÁ.CZ lze zařadit pouze zápisy aktivních českých firem a institucí nebo českých zastoupení mezinárodních firem a institucí. Zahraniční subjekty mohou mít v omezené míře odkazy (nikoli zápisy) v katalogu WWW stránek v příslušných kategoriích. 


Název firmy
Název firmy musí být uveden v podobě, v jaké se vyskytuje v rejstřících Ministerstva financí (systém ARES). 


Adresa firmy
Zadejte přesnou adresu provozovny firmy, neboť podle ní se provádí regionalizace v katalogu - pro uživatele velice jednoduchá možnost, jak najít firmu přímo v regionu, ve kterém danou službu hledají. 


Kontaktní údaje
Do zápisu lze uvést 1-4 kontaktní telefonní čísla, e-mail, web. Vaší firmy. 


URL - adresa WWW stránek
Uvedená WWW adresa má mít obsah nejlépe v českém nebo slovenském jazyce. Lze uvést i cizojazyčné stránky, pokud neexistuje česká verze, ale musí patřit firmě nebo její mateřské organizaci. WWW adresa musí odkazovat na hlavní stránky firmy, nikoli na některou konkrétní podstránku a nesmí se jednat o přesměrovanou doménu (redirect). Stránky budou uvedeny s www před doménou, pokud tak v tomto tvaru fungují. 

Pokud firma nemá vlastní WWW stránky, nelze místo nich použít záznam z jiné databáze či adresáře firem. V takovém případě zůstane kolonka "WWW stránka" nevyplněna.

 

Popis činnosti
Popis činnosti firmy musí být souhrn činností firmy v logických větách v českém jazyce. 

Délka popisu u  zápisu JÁ JSEM je limitována 200 znaky, u zápisu JÁ UMÍM 300 znaky, u ostatních zápisů 300 znaky, respektive 500 znaky (písmena včetně mezer a interpunkce). V popisu činnosti nesmí být:

 

 • tázací, rozkazovací a zvolací věty
 • žádné zmínky o konkurenci
 • informace o adrese a regionu firmy
 • jakékoli kontaktní informace, jméno firmy
 • popisek nesmí být pouhým výpisem klíčových slov pro hledání
 • jakékoli zmínky o penězích (cena výrobků, slevy, atd.)

 

 

Konečnou podobu popisu činnosti u  firemního zápisu určují administrátoři katalogu a vyhrazují si právo upravit jeho konečné znění. 


Kategorie
Každý zápis firmy může být zařazen v jedné kategorii. Musí se jednat o kategorii co nejpřesněji vystihující činnosti firmy. 


Fotografie a loga
K zápisu JÁ JSEM není možno přidat fotografii, také není možné umístit fotografie výrobků, reklamní letáky, textová sdělení (slogany, ceny). K ostatním zápisu můžete přidat 1 logo firmy a počet fotografií dle typu zápisu. Logo musí zastupovat značku firmy, musí se skládat z písmového názvu firmy doplněného grafickým symbolem a nesmí se jednat o fotografii. Do fotografie není možné umístit různé reklamní letáky, logo firmy, případně náhledy webových stránek (výjimka – firma, která se výrobou webových stránek zabývá). Fotografie ani loga nesmí obsahovat jakékoliv reklamní sdělení, slogany nebo cenu. Konečnou podobu negarantovaného firemního zápisu určují administrátoři katalogu KDOMITOUDĚLÁ.CZ a vyhrazují si právo upravit jeho konečné znění a umístění.

 

Reklamní zapisy - pravidla

Délka textu

Jednotlivé části reklamního textu musí mít správnou délku. 
CHCI VÝŠ: max.100 znaků pro nadpis, 250 znaků pro text
PRO VÁS: max. 35 znaků pro nadpis, 100 znaků pro text
KLIK PRO VÁS: max. 35 znaků pro nadpis, 100 znaků pro text
Požadované délky nesmí být dosaženo vypouštěním mezer, čárek nebo jiných znaků. Slova popisku nebo nadpisu se nesmějí rozdělovat do více řádků. 

Reklamní nadpis i text

 

 • musí být psán česky a v souladu s platnými pravidly pravopisu
 • musí dávat smysl, pouhé shluky slov nejsou přípustné
 • musí mít za tečkami a čárkami mezery, tak jak je běžné v českých textech
 • musí souviset s obsahem stránky, na kterou odkazuje
 • má povolena velká písmena pouze na začátku vět, na začátku vlastních jmen a u obecně známé a doložitelné podoby obchodní značky nebo produktu (BMW apod.)
 • nesmí obsahovat nespisovné nebo vulgární výrazy
 • nesmí obsahovat neobvyklé zkratky vzniklé zkrácením běžného slova (posyb., veř., spotřeb., digit., intern., a podobné)
 • nesmí mít nadměrnou interpunkci (např. smajlíky, tři tečky, opakované vykřičníky, dále nestandardní znaky jako třeba ©, ®, ¦, ™ apod.)
 • nesmí přímo zmiňovat konkurenci a být klamavou nebo srovnávací reklamou mimo její zákonné meze
 • nesmí poškozovat dobré jméno Poskytovatele
 • musí být ve shodě s Všeobecnými podmínkami a v souladu s platnými zákony ČRUvedení cen v reklamním textu

 • veškeré zmínky o cenách, slevách, nebo že je něco zdarma, musí být pravdivé
 • uvádíte-li výslovně, že je nějaká věc zdarma, nesmí být podmíněna zaplacením jiné nesouvisející věciZakázány jsou reklamní texty

-propagující všechny nelegální činnosti, například (ale nikoli pouze) drogy, nelegální software nebo nelegální sdílení autorských děl
- v rozporu s dobrými mravy, či které jsou podvodné a nemorální 

Obrázek

Použitý obrázek nesmí vyvolávat asociaci s nelegální, diskriminační nebo erotickou tématikou (například drogy, alkohol, pornografie, náboženské symboly, svastika apod.). Erotická témata lze zobrazovat pouze v kategoriích, které vyžadují potvrzení uživatele o zletilosti.

Pravidla pro zobrazené URL (viditelné URL)

- musí odpovídat doméně cílového URL 
- nesmí obsahovat háčky, čárky a mezery 

Pravidla pro cílové URL

Stránka, na kterou inzerát vede, musí splňovat následující:

 • nesmí automaticky spouštět stahování souboru nebo instalaci softwaru
 • nesmí obsahovat dialery, pop-up, pop-under okna nebo automatickou instalaci active-x prvku
 • musí být v souladu s českými zákony
 • nesmí být vytvořena pouze za účelem nalákání uživatele na placené prokliky nebo jinou reklamu
 • ze stránky musí být možnost vrátit se jediným kliknutím na tlačítko zpět

 

vyhody-zapisu
 • jednoduchost prezentace
 • rychlost zveřejnění
 • cílenost reklamy
 • obrovský potenciál zákazníků
 • cena již od 170,-Kč/měsíc
 • internet je fenomén dneška
Přidat firemní zápis

fb-02