Komplexní analýza nákladů za energie


Díky jedinečné spolupráci portálu Kdomitoudělá.cz a společnosti Terra Group jsme schopni pro naše klienty zajistit bezplatnou nezávislou analýzu energetických nákladů jejich firmy (provozovny, dílny, kanceláře).


Co je předmětem analýzy.
Je to komplexní rozbor aktuálního stavu veškerých plateb (nákladů za energie)
-    nákladů za vodu, elektřinu a plyn
-    výhodnost či nevýhodnost smluvních obchodních podmínek
-    doba trvání smlouvy a její aspekty
-    návrh možnosti optimálního nastavení distribučních podmínek s cílem minimalizovat a stabilizovat celkové platby za energie
-    kalkulace úspor na základě navržené optimalizace

Vzhledem k tomu, že portál Kdomitoudělá.cz již znáte, dovolte nám představit našeho partnera.
Společnost Terra Group Investment a.s., je nezávislá správcovská a servisní organizace v oblasti energií s rozsáhlým portfoliem služeb pro všechny typy klientů. Přináší dlouhodobé řešení, hodnotu a informovanost napříč nepřehledným energetickým trhem. Zákazníky zastupuje v rámci celkového auditu energetického hospodárnosti, hledá skryté rezervy a rizika spojená s finančními, smluvními ale i ekologickými dopady na jejich přítomnost i budoucnost.
Její služby komplexního řešení veškerých energií již využívá více jak 30 tisíc firem a domácností.

Hlavní rysy společnosti
-    Kompletní portfolio služeb
-    Služby pro všechny typy odběratelů
-    Snížení celkových nákladů
-    Optimalizace záloh
-    Jednoduchost a srozumitelnost
-    Kvalifikovaní odborníci
-    Vždy o krok napřed
-    Jednoznačné pozitivní výsledky


Společnost Terra Group jakožto nezávislá správcovská a servisní organizace je schopna zajistit komplexní péči pro všechny typy klientů.

Optimalizace všech složek
Zaměřuje se na veškeré komoditní a distribuční složky, které ovlivňují každodenní výdaje.
Terra-Group-optimalizace-obr
Optimalizace nákladů
Díky komplexní optimalizaci všech složek, dosahuje maximálních úspor a stability nákladů. Nalezne veškerá skrytá rizika a nadměrné výdaje za jednotlivé položky. Zajistí výhodnější smluvní podmínky a v neposlední řadě ušetří čas a starosti v rámci požadovaných změn.

Snížení a stabilizace celkových ročních výdajů
Přehled ročních celkových výdajů za energie (voda + plyn + elektřina) před a po optimalizaci.

Nastavení optimálních záloh (prevence před nedoplatky)
Na základě provedené analýzy zkontroluje, zda je Vaše nastavení zálohových plateb optimální a odpovídá reálným spotřebám jednotlivých komodit. Případnou změnu ve výši záloh zajistí u dodavatele.

Asistenční podpora
Ať už řešíte jakýkoliv problém související s energiemi, jejich asistenční podpora na zákaznické lince je Vám stále k dispozici.

Modelový příklad optimalizace
Příklad vyčíslení úspor u rodinného domu s plynovým topením.

KOMODITA

Úspora/rok

Záloha/měsíc

Optimalizace plynu

7.464,-

-662,-

Optimalizace vody

826,-

-68,-

Optimalizace elektřiny

2.831,-

-235,-

Úspora celkem

11.121,-

-928,-

 

zpět

vyhody-zapisu
  • jednoduchost prezentace
  • rychlost zveřejnění
  • cílenost reklamy
  • obrovský potenciál zákazníků
  • cena již od 170,-Kč/měsíc
  • internet je fenomén dneška
Přidat firemní zápis

Anketa

Dle ČSÚ průměrná hrubá měsíční mzda ve druhém čtvrtletí stoupla v ČR na 31 851 korun. Dosahuje Vaše mzda 31.851,- Kč?

14.3%
85.7%

fb-02